Tarieven en verzekeringen

Tarieven

Eén uurtarief 4,00/uur euro
Overnachting ( van 22 tot 8 uur + ontbijt) 20,00 euro
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) 8,00 euro

Een begonnen uur telt als een volledig uur. De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders. Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één verzekeringsbriefje verschuldigd. Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.

  Verzekering

  Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

  • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
  • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

  Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk jouw plaatselijke coördinator.

  Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

   Twitter icon
   Facebook icon
   Google icon
   LinkedIn icon
   MySpace icon
   Pinterest icon
   Reddit icon